Kungörelser på andra söndagen i fastan

Måndag 26/2 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan. Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. En ekumenisk vesper med bl.a. Uppsalas ärkebiskop Martin Modéus och kardinal Anders Arborelius firas i...

Kungörelser på första söndagen i fastan

Måndag 19/2 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan. Onsdag 21/2 Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00. Fredag 23/2 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Lördag 24/2 Mässa firas på tagalog...

Kungörelser för 6 söndagen »under året«

Måndag 12/2 Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Onsdag 14/2 Askonsdagen. Mässa med påläggande av aska firas kl. ​7.30 och kl. 18.15. ​Mässa firas även i Enköping kl. 19.00. ​ Askonsdagen är faste- och abstinensdag. ​Handarbetsgruppen träffas kl....

Kungörelser på Kyndelsmässodagen

Onsdag 7/2 Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00. Fredag 9/2 Ungdomsföreningen Ljuvlingen har årsmöte kl. 18.00. Lördag 10/2 Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 09.30. Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00 och...