Onsdag 7/2
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 9/2
Ungdomsföreningen Ljuvlingen har årsmöte kl. 18.00.

Lördag 10/2
Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 09.30. Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.

Söndag 11/2
Nästa söndag är det den sjätte söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.
Mässa firas på polska kl. 16.30.

Övrigt
En familjereträtt/ ett familjeläger planeras att hållas på stiftsgården Marielund från skärtorsdagens kväll den 28 mars till påskdagens eftermiddag den 31 mars. Kontakta ungdomssekreterare Rolf Ström för frågor och intresseanmälan. Se affisch på anslagstavlan.