Kungörelser 29e söndagen under året

Måndag 18/10 S:t Lukas, evangelist. Mässa firas kl. 18:15. Onsdag 20/10 Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19:00. Observera att veckodagen är ändrad till varannan onsdag jämna veckor. Lördag 23/10 Familjemässa firas kl. 11:00. Mässa...

Kungörelser 26 söndagen under året

Måndag 27/9 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.  Lördag 2/10 Familjemässa firas kl. 11. Mässa firas på kirundi kl. 14. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Trosundervisning för årskurs 3 och för årskurserna 4-5 kl. 9.30 . Söndag 3/10 Den...