Ministrantövningar

Övning för yngre ministranter hålls lördag 6 februari kl. 13.30-17 och för äldre ministranter lördag 13 februari kl. 13.30-18. Anmäl er till ungdomssekreteraren Agnes Nassar eller Sr Dorothea.

Nu startar språkcaféet i S:t Lars

Tisdag den 19 januari kl 16-18 blir det språkcafé med samtal och läxläsning i Sankt Lars källare. Det kommer sedan att fortsätta varje tisdag. Asylsökande och personer som nyligen fått uppehållstillstånd och som vill träna svenska språket är varmt välkomna! Caféet...

Antal medlemmar i S:t Lars församling

Vår församling hade vid slutet av år 2015 nästan 3 000 medlemmar. Un­der 2015 döptes 36 personer (2014 var det 29), 31 (19) mottog sin första kommunion, 26 (16) konfirmerades, 7 (9) upptogs i Kyrkans fulla gemen­skap och 5 (4) par ingick äktenska­pets sakrament. 13...

Bön för de kristnas enhet

Böneoktaven för de kristnas enhet hålls 18-25 ja­nuari. Årets tema är Kallade att för­kunna Guds storverk. En ekumenisk gudstjänst firas i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 söndagen den 24 ja­nuari kl. 18. Se anslagstavlan i S:t Lars för övrigt program under veckan....

Kyrkkaffe med föredrag

Det blir kyrkkaffe för äldre och andra daglediga efter lunchmässan, fredagen den 22 januari. Diakon Lasse Dahlander berättar då om Rosenkransen – en kärlekssaga.