Vår församling hade vid slutet av år 2015 nästan 3 000 medlemmar.

Un­der 2015 döptes 36 personer (2014 var det 29), 31 (19) mottog sin första kommunion, 26 (16) konfirmerades, 7 (9) upptogs i Kyrkans fulla gemen­skap och 5 (4) par ingick äktenska­pets sakrament.

13 (14) församlings­medlemmar avled. 14 (8) personer utträdde ur Kyrkan.