Böneoktaven för de kristnas enhet hålls 18-25 ja­nuari. Årets tema är Kallade att för­kunna Guds storverk. En ekumenisk gudstjänst firas i Missionskyrkan, S:t Olofsgatan 40 söndagen den 24 ja­nuari kl. 18. Se anslagstavlan i S:t Lars för övrigt program under veckan.

Under resten av året: Bön för de kristnas enhet hålls varje onsdag kl. 17.30 i Bönens kapell i Uppsala domkyrka. Initiati­vet till denna ekumeniska bönestund togs av representanter för vår för­samling vid ett möte i Uppsala krist­na råd i hösten 2015. Alla intresserade är välkomna att delta.