Måndag 26/2
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.
En ekumenisk vesper med bl.a. Uppsalas ärkebiskop Martin Modéus och kardinal Anders Arborelius firas i Uppsala domkyrka kl. 18.00.

Onsdag 28/2
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Forum Catholicum inbjuder till en programkväll med titeln Claudio Monteverdi – en universell tonsättare kl. 19.00. Musikdirektör Gunnar Englund, kören Camerata Englund och instrumentalister presenterar denne italienske kompositör i ord och musik. Observera att lokalen denna gång är kyrkan!

Fredag 1/3
Förbönsgruppen träffas kl. 11.00 en trappa ner.
Med anledning av Världsböndagen hålls en ekumenisk gudstjänst i Gottsunda kyrka kl. 18.00.

Lördag 2/3
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och årskurs 5 kl. 9.30.

Söndag 3/3
Nästa söndag är det den tredje söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.
Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.