Måndag 12/2
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 14/2
Askonsdagen
. Mässa med påläggande av aska firas kl. ​7.30 och kl. 18.15. ​Mässa firas även i Enköping kl. 19.00. ​

Askonsdagen är faste- och abstinensdag.

​Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

Fredag 16/2
​Förbönsgruppen träffas kl. 11.00 en trappa ner.

Lördag 17/2
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30.

Söndag 18/2
​Nästa söndag är det den första söndagen i fastan. ​Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
För dem som inte kan delta i mässan på askonsdagen finns det möjlighet att motta aska efter mässorna på lördag och söndag.

Korsvägsandakt hålls under fastan efter kvällsmässan på måndagar. De som vill leda den ombeds att skriva upp sig på på den lista som hänger på anslagstavlan.