Välkommen till Taizébön i S:t Lars kyrka onsdag 28 februari kl. 19.30. Kvällen fylls med sånger, läsningar, böner och tystnad. Efteråt blir det fika och samvaro.