Rosor och höst

palmsöndagen 29 mars börjar högmässan kl. 11 på Newmaninstitutets innergård med välsignelse av palmkvistar och pro­cession till kyrkan.