Extra bikt­tillfällen under stilla veckan erbjuds måndag, tisdag och onsdag kl. 17.30-18 samt vid behov direkt efter kvällsmässan.

SKÄRTORSDAGEN Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning (19), tillbedjan i församlingens lokaler.

LÅNGFREDAGEN (Faste- och abstinensdag) Gudstjänst för barn (11), Jesu lidandes liturgi med passionsläsning, korsets hyllning och kommunion (15).

PÅSKVAKAN – UPPSTÅNDELSENS LITURGI (21) Med välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar om Guds mäktiga gärningar, doplöftenas förnyelse, uppståndelsemässa, välsignelse av påskmaten.

PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE Mässa med välsignelse av påskmaten (9), högmässa (11), kroatiska (16.30), engelska (18.15).

Annandag påsk Mässa kl. 11, 13 gheez, kl. 13, polska kl. 16.30.

Påsk 2015 sr do redigerad

Uppståndelsevägen bes varje måndag efter kvällsmässan under påsktiden.