Kursen Katolska kyrkans liv och lära omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, kyrkan som organisation samt dess ledning. En ny kurs startar digitalt måndag den 7 september. 

Kursen hålls via ZOOM varannan måndag kl. 19–21. Du som önskar deltaga anmäler dig i förväg med e-postadress och mobilnummer till kyrkoherden@stlars.org eller srdorothea@stlars.org.