Unga och nya familjer är särskilt välkomna till vår församling. Kontakta oss om du är katolik och bosatt i Uppsala och vill låta döpa ditt barn. Dopet är en stor och glädjefylld händelse då barnet välkomnas in i kyrkans gemenskap. Barnet får därefter möjlighet att växa in i den katolska tron och församlingens liv. Vi förutsätter att föräldrarna vill ge sitt barn den möjligheten. Bäst sker det när föräldrarna själva praktiserar och bekänner sin tro, som ett levande exempel.

Inför ett dop vill prästen som skall utföra dopet gärna träffa familjen två gånger för att förbereda dopet. Det är också möjligt att sköta förberedelsen genom ett husbesök från kyrkoherden.

För att genomföra dopet behövs ett personbevis för barnet. Det kan enkelt beställas från Skatteverket. Dessutom behövs en fadder som är konfirmerad katolik. Han eller hon ska vara beredd att dela föräldrarnas uppgift att uppfostra barnet i den katolska tron. Föräldrar och faddrar som inte tillhör Sankt Lars församling behöver också uppvisa dopintyg. Det tillhandahålls av den församling personen är döpt i.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kyrkoherden.