Ungdomsföreningen Ljuvlingen avtackar barn- och ungdomssekre­terare Christina Illmayr vid sin fre­dagsträff 12 april kl. 18.15.

Fre­dagen i påskoktaven 26 april inbjuder Ljuvlingen församlingens ungdomar till påskfest. Kvällen in­leds med mässa kl. 18.15.