Måndag 28/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 30/11
S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15.
Bibelsamtalsserien med Tord Fornberg hålls kl 19.00.

Fredag 2/12
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Stiftsungdoms konsulent Elin Jönsson informerar om Världsungdomsdagen i Lissabon i sommar.

Lördag 3/12
I anslutning till familjemässan firar vi S:t Nikolaus. Varje barn skall ta med sig en liten, enkel julklapp till något annat barn. S:t Nikolaus fördelar sedan gåvorna till barnen ute på kyrktorget efter mässan.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00.
Söndagsvigiliemässa 17.15.

Söndag 4/12
Nästa söndag är det den andra söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas  på kroatiska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.