Måndag 14/11
Katolska kyrkans lära och liv 19.00.

Onsdag 16/11
Mässa med biskop Anders 18.15. Bibelsamtal med Tord Fornberg 19.00.

Torsdag 17/11

Studentföreningen 19.00. Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”.

Fredag 18/11

Ljuvlingens fredagsträff 18.00.

Lördag 19/11
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00.
Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15. 
Informationsdag om ”Gemenskap i Kristet Liv” 13.00-16.45. Mer information finns på anslagstavlan.

Söndag 20/11


Kristus Konungens dag. Mässa 09.00, 11.00 (Efter högmässan är det sakramental tillbedjan.), 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00.

Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

En ekumenisk gudstjänst i samband med kyrkornas globala vecka firas i Uppsala domkyrka kl. 15.00.