Onsdag 18/10
S:t Lukas, evangelist. Mässa firas kl. 18.15. Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Torsdag 19/10
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Fredag 20/10
​Mässa firas kl. 12.15. Därefter blir det kyrkkaffe med ​program som börjar kl. 13.30. Respekt står för ​programmet som handlar om viktiga frågor inom ​vården. Se affisch på anslagstavlan och information på ​hemsidan. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Lördag 21/10
​Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Det är trosundervisning för årskurs 2 och årskurs 4 ​kl. 9.30. Trosundervisningen för årskurserna 6-7 ​börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter ​mässan.

Söndag 22/10
Nästa söndag är det den tjugonionde söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​Samtal om den synodala processen hålls vid kyrkkaffet nästa söndag.

Här kommer viktig information inför valet till pastoralrådet:
Valet äger rum under veckoslutet 28-29 oktober. På anslagstavlan hänger en lista över kandidaterna. Dessutom finns information om hur valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Valsedlar och kuvert finns på expeditionen.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och därefter i ett ytterkuvert. Skriv ditt namn och personnummer på ytterkuvertet. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning sker på följande sätt:
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.