Presentation av kandidaterna finns på församlingens anslagstavla. Rösträtt har varje församlingsmedlem som senast sista valdagen har fyllt 16 år. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Hur går valet till?
Valsedlar finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.
På valsedeln står namn på alla kandidater. Tio ledamöter skall väljas.

På valsedeln kan du kryssa för högst 10 namn.
Du kan kryssa för färre namn än 10, men ett högre antal gör valsedeln ogiltig.

När kan man rösta?
På valdagarna den 28 oktober och den 29 oktober kan valsedlar lämnas på församlingsexpeditionen före och efter mässorna. Valsedeln läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas till en valförrättare, som prickar av den röstande i röstlängden. Var beredd att visa legitimation.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Valsedeln läggs i ett igenklistrat kuvert, vilket läggs i ett ytterkuvert med den röstandes namn och personnummer på. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert, och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.

Valnämnden: kyrkoherde Andreas Bergmann, Ann Blückert och Jim Lagerlöf