Årets församlingsmöte för S:t Lars sker söndagen den 7 maj efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verksamhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlingsmedlemmarna.

Motioner och andra ärenden som församlingsmedlemmar vill ta upp vid mötet skall lämnas skriftligen till kyrkoherden eller till pastoralrådets vice ordförande Erik Åkerlund senast den 23 april. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna till mötet!.