Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi är mycket glada över att församlingen har visat stor respekt för de begränsningar i gudstjänstlivet som pandemin inneburit.

Julens gudstjänster kommer att firas enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar, vilket innebär att ett begränsat antal mässfirare kommer att kunna delta vid varje mässa.

Vi påminner om att Juldagens mässa firas både kl. 09.00 och kl. 11.00 och att det kan vara lämpligt, med tanke på smittspridningen, att välja det tidigare alternativet.

Vid alla gudstjänster är det viktigt att tvätta eller sprita händerna och hålla 1 meters avstånd mellan enstaka deltagare eller sällskap.

Efter gudstjänstens slut uppmanas församlingen att i största möjliga mån lämna kyrkan via reservutgången.