Måndag 20/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 22/11
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av bibellärare Emanuel Sennerstrand kl. 19.00. Titeln är Lär känna Katolsk studiebibel – presentation av studiebibeln med studiehandledningar.

Torsdag 23/11
En ekumenisk fredsgudstjänst firas i Uppsala domkyrka kl. 19.00. Se affisch på anslagstavlan.

Fredag 24/11
Mässa firas kl. 12.15. Därefter är det kyrkkaffe med program. Margareta Murray-Nyman berättar om boken Kejsar Konstantin och konciliet i Nicaea: ett krönikespel av Dorothy L. Sayers. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 25/11
Mässa firas på tagalog kl. 13.30.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurs 5 kl. 9.30.

Gruppen Småbarnsföräldrar i S:t Lars församling träffas kl. 14.00-16.00. Se affisch på anslagstavlan.

Söndag 26/11
Nästa söndag är det Kristus konungens dag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Efter högmässan är det sakramental tillbedjan.

Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

En ekumenisk gudstjänst i samband med kyrkornas globala vecka firas i Uppsala domkyrka kl. 18.00.