Måndag 6/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 8/11
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Den planerade bokpresentationen av pater Philip ​Geister måste tyvärr uppskjutas till nästa termin p.g.a. ​försenad tryckning av boken.

Torsdag 9/11
Lateranbasilikans invigningsdag, fest. Mässa firas kl. 18.15.

Fredag 10/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 11/11
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurs ​5 kl. 09.30.

Söndag 12/11
Nästa söndag är det den trettioandra söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00 och på ​polska kl. 16.30.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Övrigt
Resultatet av valet till pastoralrådet hänger på anslagstavlan.