Kyrkkaffe för äldre och daglediga äger rum efter lunchmässan fredagen den 18 mars. Caritas S:t Lars berättar om sin verksamhet med nyanlända och EU-migranter.