Palmsöndagen den 20 mars börjar högmässan kl. 11 med väl­signelse av palmkvistar på Newmaninstitutets innergård och fortsätter därefter i procession till kyrkan.

Extra bikttillfällen ges måndag, tisdag och onsdag under stilla veckan kl. 17.45-18 samt vid behov direkt efter kvällsmässan.

Skärtorsdagen den 24 mars kl 19 är det högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning. Därefter tillbedjan av det allraheli­gaste sakramentet i förskolans lokaler fram till midnatt.

Långfredagen den 25 mars (faste- och abstinensdag): Gudstjänst för barn kl 11. Jesu lidandes liturgi med passionsläsning, korsets hyllning och kommunion kl 15.

Påskvaka den 26 mars kl 21: Välsignelse av påskljuset, Exsultet, läsningar, dop, doplöftenas förnyelse, uppståndelsemässa och välsignelse av påskmaten.

Påskdagen den 27 mars, firande av Kristi uppståndelse: Mässa med välsignelse av påskmaten kl 9 och högmässa kl 11. Mässa på spanska kl 16 och engelska kl 18.15.