Föreningen Maria Regina Caeli håller sitt årsmöte söndagen den 10 april kl. 13 i stora studierummet. Årsmötet inleds med ett föredrag av Gustav Ahlman om S:t Maximilian Kolbe och det kristna Nagasaki.