Pastoralrådet i S:t Lars församling har beslutat att stödja projekt ”Elija”, som jesuitorden i Österrike bedriver bland fattiga romer i Rumänien. En kollekt till projekt ”Elija” upptas på församlingens patrocinium söndagen den 27 september. 
Den som vill göra en bankinbetalning hittar information via denna länk: http://www.elijah.ro/spenden/
På projektets tyska hemsida finns mer information om verksamheten: http://www.elijah.ro/
Information på svenska finns i en artikel från Signum: http://signum.se/jesuitordens-projekt-elija-ger-hopp-for-romer-i-rumanien/