Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige.

Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i kölvattnet av den arabiska våren hålls av fil. dr Paul Katsivelis. Den komplicerade uppgiften att hantera religiös och kul­turell mångfald i arabvärlden är en utmaning. Föreläsningen syftar till att ifrågasätta det arabisk-islamiska arvet, ställa det inför modernitetens utma­ning, identifiera effekterna av majoritetssamhället på minoriteterna, särskilt de kristna, och hitta vägar att införliva denna strategi i en hållbar kulturell form.

OBS! Inget föredrag 30 oktober. Ulf Jonssons föredrag är framflyttat till 11 december.