Föredrag och kultur i september

Onsdag 11 september kl. 19: Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av Ann-Ida Fehn med titeln Kyrkomöd­rar. Lördag 14 september från kl. 15: Kulturnatten, se program. Fredag 27 september efter lunchmässan: Vid kyrkkaffet för äldre berättar fil. dr Elisabeth...