Pater Fredrik Heiding har en sabbatsperiod i USA från den 1 september 2019 till den 31 maj 2020.