Kärlek över konfessionerna i religionskrigens värld

Söndag 15 september kl. 16:00 i Katedralkaféet
År 2019 är det 450 år sedan Katarina Jagellonica och Johan III kröntes i Uppsala domkyrka. I ett samtal mellan Eva Mattsson, författare till boken Furstinnan, professor Sven Erik Brodd, Uppsala universitet och professor Magnus Nyman, Newmaninstitutet, får vi möta kungaparet där en var protestant och en katolik och höra om deras drömmar om att närma de kristna konfessionerna till varandra. Moderator: Lars Åstrand. Arrangeras med stöd av Polska institutet i Stockholm.

 

Ekumenisk vesper

Söndag 15 september kl. 18:00 i Uppsala domkyrka
Andreas Bergmann och Sam Douhan leder vespern. Predikant: Anders Ekenberg. Uppsala domkyrkas flickkör framför tidig musik. Lode Van den Fynde, blockflöjt. Kristine West, blockflöjt. Marcus Strand, luta och teorb. Markus Eriksson, viola da gamba.