Församlingens pastoralråd har diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. Då det tagit längre tid än beräknat att komma med ett utvidgningsförslag blir det inget möte för synpunkter den 20 november. Det skjuts på framtiden och ett nytt datum presenteras längre fram.