Den 9 februari 2022 avskaffar de svenska myndigheterna de allmänna restriktioner som har funnits för att förhindra spridning av covid-19.
Därmed upphör även stiftets direktiv för att förhindra smittspridning att gälla.
Från den 9 februari finns det alltså inte längre några särskilda begränsningar kring antalet mässdeltagare. Det innebär att det från den dagen inte heller är aktuellt med uppvisande av vaccinationsbevis i våra församlingar.