Måndag 28/2
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00
 
Onsdag 2/3
Askonsdag. Mässa med påläggande av aska firas kl. 07.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste- och abstinensdag. Askan kan även mottas efter mässorna på lördag och söndag för dem som har förhinder på askonsdagen.

Fredag 4/3
Det är ingen orgelmusik före mässan kl. 12.15 denna dag.

Församlingens fastereträtt med pater Philip Geister börjar på fredag kväll och avslutas efter söndagens högmässa. Se program på anslagstavlan eller på församlingens hemsida.
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas  kl. 18.15.

Lördag 5/3
Familjemässa kl. 11.00.
Söndagsvigiliemässa kl 17.15.

Söndag 6/3
Nästa söndag är det den första söndagen i fastan. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.

Samtal med anledning av den synodala processen hålls i församlingssalen efter högmässan.