Måndag 20/2
Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Askonsdagen 22/2
Mässa med påläggande av aska firas kl. 07.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste-och abstinensdag.
Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 24/2
Mässa firas kl. 12.15 med efterföljande kyrkkaffe. Professor Daniel Stattin ger en introduktion till den katolska socialläran. Alla intresserade är välkomna.

Lördag 25/2
Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Det är trosundervisning för årskurs 2 och för årskurs 3 blå kl. 09.30.
Vigiliemässa kl. 17:15.

Söndag 26/2
Nästa söndag är det den första söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Konfirmanderna träffas kl. 10.45. Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte kl. 13.00.

Övrigt
Korsvägsandakt hålls under fastan efter kvällsmässan på måndagar. De som vill leda den ombeds att skriva upp sig på den lista som hänger på anslagstavlan.