Tider under fastan

Askonsdagen inleder fastan den 10 februari. Mässa med påläg­gande av aska firas i S:t Lars kyrka i Uppsala kl. 7.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste- och abstinens­dag. Korsvägsandakt under fastan hålls varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda kan anteckna...

Fler bedjare för äktenskap och familj önskas!

Ständig bön för äktenskap och familj är en rö­relse som började på Irland 1998 och som är etablerad även i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar. Varje timme, dygnet runt, skall det finnas någon som ber för äktenskap och familj. S:t Lars...

Fastereträtt med Ulf Jonsson

Det blir fastereträtt med pater Ulf Jonsson S.J. fredag 19 februari till söndag 21 februari. Temat är Guds närvaro i vardagen. PROGRAM Fredag 19 februari Kl. 17.30-18.00 tillfälle till bikt Kl. 18.15 mässa i S:t Lars kyrka Kl. 19.00 betraktelse I Lördag 20 februari...

Föredrag i februari

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen: Onsdag 3 februari kl 19. Fil. kand. Daniel Henningsson, Bland pyramider och visa män i Egyptens historia 2600-2100 f. Kr. Onsdag 24 februari kl 19. Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., En profil – Thomas...