Ständig bön för äktenskap och familj är en rö­relse som började på Irland 1998 och som är etablerad även i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar. Varje timme, dygnet runt, skall det finnas någon som ber för äktenskap och familj.

S:t Lars försam­ling ansvarar för bönen den 17:e i varje månad, och var och en som är med i gruppen har sin timme för bön. Till hjälp finns ett häfte av den irländske prästen fader Johnny Doherty CSsR, ut­givet av Utskottet för äktenskap och familj i Stockholms katolska stift. Det innehåller böner och re­flektioner kring livets alla skiften.

Vi välkomnar fler deltagare från vår församling! För anmälan eller olika frågor kontakta Sonia Chacón via e-post sonchac@bahnhof.se eller Alicja Klepczynska, tel. 070-644 45 35.