FonsterMariakor

Forum Catholicum inbjuder till föredrag i församlingssalen:

Onsdag 3 februari kl 19. Fil. kand. Daniel Henningsson, Bland pyramider och visa män i Egyptens historia 2600-2100 f. Kr.

Onsdag 24 februari kl 19. Kyrkoherde Dominik Terstriep S.J., En profil – Thomas Merton 100 år