Askonsdagen inleder fastan den 10 februari. Mässa med påläg­gande av aska firas i S:t Lars kyrka i Uppsala kl. 7.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste- och abstinens­dag.

Korsvägsandakt under fastan hålls varje måndag efter kvällsmässan. De som vill leda kan anteckna sig på lista på anslagstavlan i S:t Lars.

Fastereträtt den 19-21 februari med pater Ulf Jonsson, se separat presentation.