Det blir fastereträtt med pater Ulf Jonsson S.J. fredag 19 februari till söndag 21 februari. Temat är Guds närvaro i vardagen.

PROGRAM
Fredag 19 februari
Kl. 17.30-18.00 tillfälle till bikt
Kl. 18.15 mässa i S:t Lars kyrka
Kl. 19.00 betraktelse I

Lördag 20 februari
Kl. 9.30 betraktelse II
Kl. 11.00 mässa
Kl. 11.45-13.15 lunch på egen hand
Kl. 13.15 korsvägsandakt
Kl. 14.00 betraktelse III
Kl. 15.00 tillfälle till bikt och enskilt samtal med reträttledaren.

Söndag 21 februari
Kl. 11.00 högmässa med predikan. Hör inspelningen av predikan här.