Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte söndag 28 februari kl. 12.30 i stora studierum­met. Alla intresserade är välkomna att delta. För ytterligare information kontakta ordförande Matilda Frick, tel. 073-694 27 28 eller via e-post matilda.frick@gmail.com.

På tisdagar kl. 16-18 ansvarar Cari­tas för ”Källarcafé Sankt Lars”, ett språkcafé för asylsökande eller per­soner som nyligen har fått uppe­hållstillstånd och vill träna svenska.