Stiftskollekten som upptas på andra söndagen i ad­vent, den 10 december, går i år till Caritas Sveriges arbete för Bangladesh. Landet drabbades i höstas av de värsta monsunregnen på mer än tio år. En tredjedel av landet lades under vat­ten. Nästan 700 000 hus för­stördes. Åtta miljoner människor drabbades direkt av naturkatastrofen. Nu måste allt byggas upp, för att stå emot kommande översvämningar och vara ekologiskt hållbart.

Det går också att sätta in ett bi­drag på Caritas Sveriges bistånds­konto, bankgiro 900-4789 under hela adventstiden. Läs mer: adventsinsamlingen 2017