Ni som flyttar inom församlingens område ombeds att anmäla adressändringen till för­samlingsexpeditionen och de grup­per eller föreningar som ni tillhör i församlingen.

Om ni har flyttat till Uppsala från en annan ort i Sverige och tidigare var registrerade i den katolska församlingen där, blir ni vanligtvis automatiskt överförda till den nya adressen inom S:t Lars för­samling, men kontrollera gärna att ni har blivit registrerade hos oss.

Om ni har flyttat till Uppsala från ett annat land än Sverige ber vi er att kontakta expeditionen för registrering hos oss.