Efter lunchmässan kl. 12.15, fredag 23 september blir det kyrkkaffe för äldre och andra daglediga. Då berättar Ingegerd Len­nartsson om äldreverksam­heten i S:ta Eugenia församling.