Föredragsserie om reformationen ur folkets perspektiv

Onsdag 28 september kl. 19–21 i församlingssalen:
Teol dr Fredrik Heiding S.J. håller ett föredrag om Nordiska studenter i jesuiternas klassrum under reformationstidevarvet.

Se hela seriens program här.