Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl. 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Söndagsmässan kl 11 går att följa via vår livestreaming.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns. Pågående mässa har en liten röd ruta med texten Live.

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik? Hur låter jag döpa mitt barn? Kontakta vår kyrkoherde för svar. Har ni undervisning i katolsk tro? Ja. Gäller det vuxna kontakta kyrkoherden. Gäller det barn kontakta vår ungdomssekreterare. Alla kontaktuppgifter finns här. 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här.

Kungörelser 24 söndagen under året

Måndag 13/9
Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar kl. 19. Se anslagstavlan eller församlingens hemsida beträffande anmälan.

Lördag 18/9
Familjemässa firas kl. 11.
Mässa enligt maronitisk rit firas kl. 15.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Trosundervisningen börjar för årskurs 3 och för årskurserna 4-5 kl. 9.30 .

Söndag 19/9
Nästa söndag är det den tjugofemte söndagen under året. Mässa firas som vanligt kl. 9, kl. 11 och på engelska kl. 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Årets församlingsmöte hålls nästa söndag (19/9) kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula på Slottsgränd 6. Se vidare

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 26 september i högmässan kl. 11. Vi går sedan till Uppsala domkyrka för andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 15.30.

Caritas S:t Lars årsmöte

Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte söndagen den 26 september kl. 12.30 i stora studie­rummet.

Årets församlingsmöte

Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 19 september kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6. Det är ett utmärkt till­fälle att få information om pågående och planerade aktiviteter i försam­lingen, samtala om verksamhetsbe­rättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från församlingsmedlem­mar. Alla intresserade församlings­medlemmar är hjärtligt välkomna.

I Enköping

I Enköping firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11. Mässa firas på polska den andra fre­dagen i månaden kl. 19 och på taga­log den fjärde lördagen i månaden kl. 11. Det är elva år sedan den första mässan firades i S:t Ilians kyrka, den 1 september 2010. S:t Ilians dag firas i år söndagen den 5 september i hög­mässan kl. 11. Lördagen den 25 sep­tember kl. 11. är det första kommu­nion för barn.

Mer information om Enköping finns på www.sanktilian.nu.