Aktuellt

Julens gudstjänster

Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi är mycket glada över att församlingen har visat stor respekt för de begränsningar i gudstjänstlivet som pandemin inneburit.

Julens gudstjänster kommer att firas enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar, vilket innebär att ett begränsat antal mässfirare kommer att kunna delta vid varje mässa.

Vi påminner om att Juldagens mässa firas både kl. 09.00 och kl. 11.00 och att det kan vara lämpligt, med tanke på smittspridningen, att välja det tidigare alternativet.

Vid alla gudstjänster är det viktigt att tvätta eller sprita händerna och hålla 1 meters avstånd mellan enstaka deltagare eller sällskap.

Efter gudstjänstens slut uppmanas församlingen att i största möjliga mån lämna kyrkan via reservutgången.

Kungörelser för tredje söndagen i advent

Tisdag 14/12
Begravningsmässan för syster Inger firas här i vår kyrka kl.11.00 Se vidare information på anslagstavlan.

Onsdag 15/12
Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.00

Fredag 17/12
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och julfest.

Lördag 18/12
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på arabiska kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 9.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00

Söndag 19/12
Nästa söndag är det fjärde söndagen i advent. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, kl. 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15. Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.

Kungörelser för andra söndagen i advent

Måndag 6/12
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00

Onsdag 8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 18.15.

Fredag 10/12
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl 18 .15 för tillbedjan och tårttävling.

En Luciakonsert hålls i kyrkan kl. 19.30.

Lördag 11/12
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på kirundi kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Efter familjemässan blir det S:t Nikolausfirande. Varje barn skall ta med sig en liten, enkel julklapp till något annat barn. S:t Nikolaus fördelar gåvorna till barnen på kyrktorget efter mässan.

Pastoralrådet har en reflektionsdag i Newmaninstitutets lokaler.

Söndag 12/12
Nästa söndag är det tredje söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, kl. 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på polska kl. 16.30.

Övrigt
Församlingens basar blev mycket lyckad. Slutsumman uppgick till 85 793 kr. På anslagstavlan kan ni se redovisningen för varje enskilt stånd. Ett stort tack till alla som har bidragit genom gåvor, inköp och arbete före, under och efter basaren!

Kungörelser Första söndagen i advent

Tisdag 30/11
S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15.
 
Onsdag 1/12
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.00
 
Lördag 4/12
Familjemässa firas kl. 11.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00
 
Söndag 5/12
Nästa söndag är det andra söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 0900, kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 11.00 för mässa och efterföljande undervisning.
 
Begravning av Syster Inger
Vi har den sorgliga uppgiften att meddela att syster Inger avled i onsdags kväll i en ålder av 77 år. Begravningsmässan firas i S:t Lars kyrka tisdagen den 14 december kl. 11.00

Syster M. Inger Claesson har avlidit

syster M. Inger Claesson
Vi Mariasystrar har den sorgliga uppgiften att få meddela er att vår syster M. Inger Claesson har gått hem till Guds eviga hem igår kväll den 24 november 2021. Efter konversionen i Kristus Konungen, Göteborg inträdde hon hos Mariasystrar i Osnabrück 1968. Hon blev 77 år och var länge verksam i Västerås och Uppsala som församlingssyster och kateket.

Vi Mariasystrar är tacksamma för hennes liv och gärning och vi ber er om förbön för henne. Begravningsmässan äger rum tisdag den 14 december kl. 11.00 i katolska kyrkan S:t Lars, Uppsala. Gravsättningen sker onsdag den 15 december kl. 10 i kretsen av de närmaste på katolska kyrkogården i Stockholm/ Solna. Vi systrar ber om en gåva till Caritas Sverige bg eller Swish 900-4789 istället för blommor.

Du kan läsa mer om syster M. Inger Claesson här.

Mariasystrarna/25 november 2021

Kungörelser Kristus Konungens dag

Måndag 22/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00
 
Fredag 26/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter pepparkaksbakning, pizza och julfilm.

Lördag 27/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på tagalog kl. 13.30
Mässa på spanska kl. 15.30.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15

Söndag 28/11
Nästa söndag är det första söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, högmässa kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa enligt syro-malabarisk rit kl. 15.00
 
Övrigt
Församlingens basar hålls som vanligt under första adventshelgen på lördag kl. 10-15 och på söndag kl. 10-14. Se vidare information på anslagstavlan, i församlingsbrevet och på och på församlingens hemsida. Basaren behöver fler medarbetare. Anmälningslista för olika stånd finns på anslagstavlan.

Kungörelser 33:e söndagen under året

Onsdag 17/11
Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.  
 
Lördag 20/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas enligt maronitisk rit kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 3  och för årskurserna 4-5 kl. 09.30.
 
Söndag 21/11
Nästa söndag är det Kristus Konungens dag.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.

Konfirmanderna träffas kl. 11.00 för mässa och efterföljande undervisning.

En ekumenisk gudstjänst i samband med kyrkornas globala vecka firas i Uppsala domkyrka kl. 18.00

Kungörelser 32:a söndagen under året

Måndag 8/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00
 
Tisdag 9/11
Lateranbasilikans invigningsdag. Mässa firas kl. 18.15.
 
Onsdag 27/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
 
Fredag 12/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid och en föreläsning om tro och vetande.

Lördag 13/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på kirundi kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 9.30 och för årkurserna 6-7 kl. 11.00

Söndag 14/11
Nästa söndag är det den trettiotredje söndagen under året. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, högmässa kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på polska kl.16.30.
 

Kyrkkaffe?

Kyrkkaffe har efterfrågats av flera församlingsmedlemmar, eftersom det har en viktig gemenskapsskapande funktion. Det kommer att återupptas så snart det är möjligt, men det behövs viss planering och organisation. Mer information om när kyrkkaffet börjar kommer på anslagstavlan, hemsidan och i kungörelserna.

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret