Aktuellt

Kungörelser för 4 söndagen »under året«

Onsdag 1/2
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
​Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Lördag 4/2
Det är trosundervisning för årskurs ​3 röd och ​årskurserna 4-5 kl. 09.30. Årskurserna 6-7 har ​undervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00.
Vigiliemässa 17:15

Söndag 5/2
Nästa söndag är det Kyndelsmässodagen. ​Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Ljusvälsignelse sker i alla mässor på lördagen och ​söndagen. I söndagens högmässa kl. 11.00 är det ​ljusprocession. Ta gärna med ljus som ni vill ha ​välsignade och markera dem med ert namn.

Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Världsungdomsdagen i Lissabon äger rum sommaren 2023. Observera att sista anmälningsdagen är den 31 januari. Att delta i en Världsungdomsdag brukar vara en värdefull erfarenhet för ungdomarna och leda till en fördjupning av tron. Det finns möjlighet för deltagarna att få ekonomiskt bidrag från församlingen. Kontakta ungdomssekreterare Rolf Ström för mer information.

Pater Ulf Jonssons bok Gud och andra orsaker kommer att diskuteras vid ett panelsamtal med pater Ulf Jonsson och filosofiprofessor Bengt Kristensson Uggla måndagen den 6 februari kl. 19.00-21:00. Det äger rum på Humanistiska teatern vid teologiska institutionen på Thunbersvägen 3. Alla intresserade är välkomna. Länk till evenemanget.

Kungörelser för 2 söndagen »under året«

Onsdag 18/1
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av fil. mag. Daniel Henningsson med titeln Bland gudalika människor och människolika gudar. Egyptens historia 1390-1319 f. Kr. kl. 19.00. Föredraget kan även följas via Zoom. Länk kommer finnas samma dag på församlingens hemsida.

Fredag 20/1
Mässa firas kl. 12.15 med efterföljande kyrkkaffe. Äldreombudsman Heléne Stenlund berättar om sitt arbete och om Uppsala som en äldrevänlig kommun.
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 21/1
Trosundervisningen för årskurs 3 röd och årskurserna 4-5 börjar igen kl. 9.30. Årskurserna 6-7 börjar kl. 11.00 med familjemässan.
Mässa firas på gheez kl. 13.30.
Söndagsvigiliemässa kl. 17.15

Söndag 22/1
Nästa söndag är det den tredje söndagen under året. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15.

Övrigt
18-25 januari hålls böneveckan för kristen enhet. En ekumenisk gudstjänst firas i Lötenkyrkan söndagen den 20 januari kl. 18.00. Se affisch på anslagstavlan.

Ett panelsamtal med rubriken ”Yttrandefrihet och cancel-kultur. Har åsikter blivit religion?” hålls i S:t Lars församlingssal onsdagen den 25 januari kl. 19.00. Mer information finns via denna länk.

Världsungdomsdagen i Lissabon 2023 närmar sig och om du vill följa med är det hög tid att anmäla sig. Ta kontakt med ungdomssekreteraren Rolf Ström för mer information. Du kan maila till ungdomssekreterare@stlars.org

Kungörelser för Herrens dop

Måndag 9/1
​Kursen Katolska kyrkans lära och liv börjar igen ​kl. 19.00.

Onsdag 11/1
Bibelsamtalen under ledning av Tord Fornberg ​börjar igen kl. 19.00.

Lördag 14/1
Trosundervisningen för årskurs 2 och årskurs 3 ​blå börjar igen kl. 09.30.

Söndag 15/1
Andra söndagen »under året«. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00.​
​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Trosundervisning under vårterminen

Trosundervisningen för barn och ungdomar börjar igen i januari. Årskurs 2 och årskurs 3B börjar lördagen den 14 januari. Årskurs 3R, årskurserna 4-5 samt 6-7 börjar lördagen den 21 januari. Familjemässan kl. 11.00 ingår som en del av undervisningen. Konfirmanderna börjar söndagen den 15 januari.

Kungörelser för Guds heliga moder Marias högtid 

Torsdag 5/1
Vigiliemässa inför Epifania – Herrens ​uppenbarelse firas kl. 18.15.

Fredag 6/1
Epifania – Herrens ​uppenbarelse (Trettonde dag jul). Mässa firas kl. 11.00.

Lördag 7/1
Familjemässa firas kl. 11.00.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 8/1
Nästa söndag är det Herrens dop. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Dessutom firas mässa på polska kl. 16.30.

Kungörelser för Juldagen

Måndag 26/12
S:t Stefanos, den förste martyren (annandag jul). Mässa 11.00, 16.30 polska.

Tisdag 27/12
S:t Johannes, apostel och evangelist. Mässa 18.15

Onsdag 28/12
Begravningsmässan för Inger Hjelm firas i S:t Lars ​kyrka kl. 11.00. Efteråt blir det en minnesstund i ​församlingssalen.
De oskyldiga barnen i Betlehem, martyrer. Mässa 18.15

Fredag 30/12
Den heliga familjen. Mässa 12.15.

Lördag 31/12
På nyårsaftonen firas mässa kl. 11.00.

Söndag 1/1
Nästa söndag är det Guds heliga moder Marias högtid (nyårsdagen). Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Kungörelser för fjärde söndagen i advent

Tisdag 20/12
Begravningsgudstjänsten för Hans Ulrich Schoeps ​firas i S:t ​Lars kyrka kl. 11.00. Efteråt blir det en ​minnesstund i församlingssalen.

Lördag 24/12
På julaftonen är det julbön för barn kl. 11.00. Alla ​barn och föräldrar är välkomna. Julnattens midnattsmässa firas kl. 23.00.

Söndag 25/12
Juldagen och mässa firas kl. 09.00, kl. 11.00 (högmässa), ​på kroatiska kl. 16.30 och på engelska kl. 18.15.
​Julkollekten på juldagen går till Caritas Sverige för att ​stödja barn och ungdomars skolgång och utbildning i ​Haiti.

Måndag 26/12
Annandag jul firas mässa på svenska kl. 11.00 och ​på polska kl. 16.30.

Övrigt
För övriga mässor under jultiden, se församlingsbrevet, hemsidan och anslagstavlan.

Anmälan till minnesstunden i samband med Inger Hjelms begravning onsdagen den 28 december görs på listan som finns på församlingens anslagstavla senast fredagen den 23 december.

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret