Aktuellt

Kungörelser på den fjärde påsksöndagen

Måndag 22/4
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 24/4
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​professor Daniel Stattin kl. 19.00. Titeln är Hädelse – ​Vad säger juridiken? Detta föredrag är det andra i en ​serie som behandlar temat hädelse ur olika ​aspekter. Övriga programpunkter står i ​församlingsbrevet för april och på hemsidan.

Lördag 27/4
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 3 och ​årskurs 5 kl. 09.30. ​Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Gruppen Småbarnsföräldrar i S:t Lars katolska ​församling träffas en trappa ner kl. 14.00-16.00. Alla ​familjer med småbarn är välkomna. Se även affisch ​på anslagstavlan.

Söndag 28/4
Nästa söndag är det den femte påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Övrigt
​Efter högmässan nästa söndag, c:a kl. 12.30, är det ​församlingsmöte i församlingssalen. Alla ​församlingsmedlemmar är välkomna.

​En församlingsutflykt till Sigtuna äger rum torsdagen ​den 23 maj. Anmälningslista hänger på anslagstavlan.

Kungörelser på den tredje påsksöndagen

Måndag 15/4
Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar ett​program i vår församling under förmiddagen med​ sakramental tillbedjan kl. 11.00 och ett föredrag ​kl. 11.30. Hela programmet står i församlingsbrevet ​för april.

Onsdag 17/4
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 19/4
Förbönsgruppen träffas en trappa ner kl. 11.00. ​Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 20/4
Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 09.30. ​Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med ​familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

Söndag 21/4
Nästa söndag är det den fjärde påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​Bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj ​träffas kl. 12.15.

​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Kungörelser på den andra påsksöndagen

Måndag 8/4
Jungfru Marie bebådelsedag – Herrens bebådelse. ​Mässa firas kl. 18.15.
​Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 10/4
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

​Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av ​teol. dr Fredrik Heiding kl. 19.00. Titeln är ”Han ​hädar ju” – Gjorde Jesus det? Detta föredrag är det ​första i en serie som behandlar temat hädelse ur olika ​aspekter. Övriga programpunkter står i ​församlingsbrevet för april.

Torsdag 11/4
Årsmötet för Hela Människan i Uppsala län hålls i ​församlingssalen kl. 19.00.

Lördag 13/4
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och ​årskurs 5 kl. 09.30. ​Mässa firas på kirundi kl. 14.30.

Söndag 14/4
Nästa söndag är det den tredje påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på polska kl. 16.30.

Övrigt
Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 28 april efter högmässan c:a kl. 12.30. Motioner lämnas skriftligen till kyrkoherden eller pastoralrådets vice ordförande Charlotte Byström senast söndagen den 14 april.

Kungörelser på Påskdagen

Annandag påsk 1/4
Mässa firas på svenska kl. 11.00 ​och på polska kl. 16.30.

Onsdag 3/4
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 5/4
Förbönsgruppen träffas kl. 11.00 en trappa ner.
​Det är orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före ​mässan kl. 12.15.
​Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Söndag 7/4
​Nästa söndag är det den andra påsksöndagen eller ​den Gudomliga barmhärtighetens söndag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​”Barmhärtighetens rosenkrans” läses i kyrkan kl. 15.00.

​OBS! Det är ingen mässa på kroatiska nästa söndag.

Övrigt
Årets församlingsmöte kommer att äga rum söndagen den 28 april efter högmässan, c:a kl. 12.30 i församlingssalen. Mer information finns i församlingsbrevet för april. Alla församlingsmedlemmar är hjärtligt välkomna.

Fasteoffret, som upptogs på Palmsöndagen, uppgick i vår församling till 43 318 kr. Ett stort tack till alla givare för detta generösa bidrag!

Kungörelser på Palmsöndagen

​Dagens kollekt upptas som stiftets fasteoffer. Pengarna ​går till Caritas hjälpverksamhet för internflyktingar i ​Myanmar.


Måndag i stilla veckan 25/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan.

​Kursen Katolska kyrkans liv och lära fortsätter kl. ​19.00.

​Det finns tillfälle till bikt måndag-onsdag kl. 17.30-​18.00 samt på skärtorsdagen kl. 18.00-18.45.

Tisdag i stilla veckan 26/3
Fader Anders Ekenberg håller en introduktion till de ​heliga tre påskdagarna kl. 19.00. Alla intresserade är ​välkomna. Observera att lokalen är Ateljén på ​Newmaninstitutet.

Skärtorsdag 28/3
På skärtorsdagens kväll firas högmässa kl. 19.00. ​Därefter är det tillbedjan i den inre delen av ​församlingssalen till midnatt.​

Långfredag 29/3
På långfredagen hålls en korsvägsandakt för barn kl. 11.00.

​Långfredagens liturgi firas kl. 15.00.

Påskafton 30/3
Påskvakan firas kl. 21.00.

​I slutet av mässan välsignas påskmaten.

Söndag 31/3
påskdagen firas mässa på svenska kl. 09.00, kl. ​11.00, på kroatiska kl. 16.30 och på engelska kl. 18.15. ​Välsignelse av påskmaten sker efter mässan kl. 09.00 ​och 11.00.

Måndag 1/4
På annandag påsk firas mässa på svenska kl. 11.00, på ​och på polska kl. 16.30.

Kungörelser på femte söndagen i fastan

Måndag 18/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.

Kursen för par som planerar att gifta sig i Katolska kyrkan börjar kl. 19.00. Se affisch på anslagstavlan.

Tisdag 19/3
S:t Josefs högtid. Mässa firas kl. 18.15.

Onsdag 20/3
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 22/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 23/3
Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 9.30. Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.
Familjemässa med palmvigning firas kl. 11.00.
Mässa firas på tagalog kl. 13.30.
Söndagsvigiliemässa med palmvigning firas kl. 17.15.

Gruppen Småbarnsföräldrar i S:t Lars katolska församling träffas en trappa ner kl. 14.00-16.00. Alla familjer med småbarn är välkomna. Se även affisch på anslagstavlan.

Söndag 24/3
Nästa söndag är det Palmsöndagen. Mässa med palmvigning firas på svenska kl. 9.00 och kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15. Högmässan börjar med välsignelse av palmkvistar och procession på Newmaninstitutets innergård.
Stiftets fasteoffer upptas i kollekten i mässorna på lördagen och palmsöndagen.

Övrigt
Tisdagen den 26 mars kl. 19.00 inbjuds alla intresserade till en introduktion om de heliga tre påskdagarna med fader Anders Ekenberg. Se anslagstavlan.

Ljuvlingens kyrkkaffe förra söndagen gav 5 726 kr. till sommarens resa. Tack till alla som bidrog!

Kungörelser på fjärde söndagen i fastan

Måndag 11/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för ​dem som vill leda den finns på anslagstavlan.
​Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 13/3
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.

​Forum Catholicum inbjuder till en bokpresentation av ​teol. dr Philip Geister S.J. med titeln En Gud för de ​levande – En introduktion till kristen eskatologi, kl. ​19.00. Kulturskribenten och författaren John Sjögren ​medverkar som samtalspartner. Boken finns till ​försäljning i församlingen. Priset är 220 kr.

Torsdag 14/3
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Fredag 15/3
Förbönsgruppen träffas kl. 11.00 en trappa ner.

Lördag 16/3
Det är trosundervisning för årskurs 2, årskurs 4 och ​årskurs 5 kl. 9.30.

​En ministrantutbildning för barn från årskurs 3 och ​uppåt hålls kl. 12.00-13.30. Anmäl er till Rolf Ström ​senast den 14 mars. Se vidare information på ​anslagstavlan.

Söndag 17/3
Nästa söndag är det den femte söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45. ​
​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
En kurs för par som planerar att gifta sig i Katolska kyrkan startar måndagen den 18 mars kl. 19.00 och omfattar tre kurstillfällen. Sista anmälningsdag är den 17 mars. Se mer information på den affisch som hänger på anslagstavlan.

Kungörelser på tredje söndagen i fastan

Måndag 4/3
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. En lista för ​dem som vill leda den finns på anslagstavlan.

Onsdag 6/3
Bibelsamtal med Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Fredag 8/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 9/3
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.

​Det är trosundervisning för årskurs 3 kl. 9.30. ​Årskurserna 6-7 har trosundervisning som börjar med ​familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

Söndag 10/3
Nästa söndag är det den fjärde söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

​Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte kl. 13.00 i stora ​studierummet.

​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00 och på ​polska kl. 16.30.

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret