Den 29 september 2021 tog de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Från och med den 29 september återinför därför Stockholms katolska stift mässplikten för söndagar och påbjudna högtider.

Även om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att förhindra smittspridning försvinner den 29 september betonar myndigheten vikten av att ovaccinerade personer fortsatt håller avstånd till andra människor – och då främst äldre och riskgrupper – samt att vi alla fortfarande måste vara uppmärksamma på symtom på covid-19 och stanna hemma om vi känner oss sjukaLäs gärna mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hela meddelandet på Stiftets hemsida.