Kungörelser 24 söndagen under året

Måndag 13/9 Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar kl. 19. Se anslagstavlan eller församlingens hemsida beträffande anmälan. Lördag 18/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa enligt maronitisk rit firas kl. 15. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Trosundervisningen...

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 26 september i högmässan kl. 11. Vi går sedan till Uppsala domkyrka för andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 15.30.

Årets församlingsmöte

Årets församlingsmöte äger rum söndagen den 19 september kl. 12.30 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6. Det är ett utmärkt till­fälle att få information om pågående och planerade aktiviteter i försam­lingen, samtala om verksamhetsbe­rättelsen, ekonomin och...

I Enköping

I Enköping firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11. Mässa firas på polska den andra fre­dagen i månaden kl. 19 och på taga­log den fjärde lördagen i månaden kl. 11. Det är elva år sedan den första mässan firades i S:t Ilians kyrka, den 1...