Kören Camerata Englund och instrumentalister under ledning av Gunnar Englund bjuder på konsert i kyrkan lördagen den 1 april kl. 16.

På programmet står ”Jag vet en brunn som flödar” av S:t Johannes av Kor­set i översättning av Hjalmar Gull­berg och Hjalmar Gullbergs diktcy­kel ”Huvudskalleplats”. Musiken har komponerats av Gunnar Englund. Som en introduktion kommer fil. dr Elisabeth Stenborg att berätta om Hjalmar Gullbergs författarskap.