Korsvägsandakt bes under fastan på måndagar efter kvällsmässan och på fredagar kl 17 i vår kyrka.

Det behövs fler personer som leder måndagarnas andakter – anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Korsvägsandakten på fredagar leds av prästkandidaterna.